Privacy verklaring

De nieuwe wet AVG: algemene verordening gegevensbescherming , gaat in per 25 mei 2018. In een privacy verklaring wordt beschreven hoe A-teamfysiotherapie praktijk Groningen omgaat met de rechten van patienten.

A-teamfysiotherapie praktijk Groningen:

  • Deelt patiëntengegevens niet met derden, tenzij dit voor het opslagdoel nodig is
  • Gebruikt patiëntengegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn opgeslagen
  • Informeert haar patiënten over het doel van de verwerking van persoonsgegevens
  • Bewaart patiëntengegevens niet langer dan nodig is op basis van het opslagdoel van de gegevens
  • Heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • Vraagt toestemming aan de patiënten voor het opslaan van persoonsgegevens, als er geen behandelcontract gesloten is
  • Informeert patiënten over de rechten van de patiënt ten aanzien van zijn persoonsgegevens (bv inzage, correctie en verwijdering van informatie)
  • Verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger

Indien u na het doornemen van bovenstaande of in algemenere zin vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onderaan dit document.

E-mail: a-teamfysio@hotmail.com

GSM: 06-20121687