Fysiotherapie

Fysiotherapie is een behandelmethode voor klachten aan uw spieren, banden, gewrichten en zenuwen, ofwel uw bewegingsapparaat. Bij uw eerste afspraak vormt de fysiotherapeut een zo volledig mogelijk beeld van uw klachten, door u eerst te onderzoeken en vragen te stellen. Vervolgens stelt de fysiotherapeut samen met u een behandelplan op.

Dit behandelplan is maatwerk. Elk mens is anders, elke klacht is anders en elk lichaam reageert anders. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht en de ernst ervan. Naast het behandelen van klachten besteedt de fysiotherapeut ook veel aandacht aan het voorkomen van terugkeer van uw klachten.

Een fysiotherapeutische behandeling kan een half uur tot een uur duren en kan bestaan uit adviseren, informeren, oefenen en sturen van bewegingen, coördinatieoefeningen, spierkrachttraining, massage, mobiliserende technieken en fysiotherapeutisch gerelateerde behandelvormen.

Deze behandelvormen kunnen bestaan uit:

- Myofasciale Triggerpoint Therapie
- Medical Taping Concept
- Tuina Manuele Therapie
- Sportspecialisatie Back-to-Golf fysiotherapeut

Myofasciale Triggerpoint Therapie

Een myofasciaal triggerpoint is een overgevoelige vaak pijnlijk verharde plek in een harde streng binnen de spier.

Drukken op zo'n triggerpoint ervaart de patiënt als pijnlijk en vaak als herkenbare pijn.

Bijzonder aan zo'n triggerpoint is dat bij drukken op dit punt de pijn vaak op een andere plaats gevoeld wordt dan waar gedrukt wordt.

Dit heet in medische termen "referred pain", ook wel "uitstralende pijn" genoemd.

Een triggerpoint kan leiden tot plaatselijke pijn of uitstralende pijn. Het kan tevens leiden tot een bewegingsbeperking, spierzwakte en spierstijfheid. Triggerpoints komen specifiek voor in spieren en kunnen in bijna elke spier ontstaan.

Er zijn vele oorzaken aan te geven waardoor myofasciale triggerpoints ontstaan, de belangrijkste zijn:

- Een acuut trauma, zoals het maken van een onverwachte verkeerde beweging, een ongeluk of door iets zwaars tillen.
- Langdurige overbelasting (verkeerde houding achter een computer, tennis-elleboog (bij o.a.. sporters)
- Langdurige immobilisatie (bijvoorbeeld door gips na een fractuur)
- Stress

>> Naar boven

Medical Taping Concept (o.a. ook toegepast bij Manueel therapie vlg Mulligan Concept)

De basis van het Medical Taping Concept werd in de jaren zeventig gelegd in Azië, vooral in Korea en Japan. Principes uit de chiropractie en de kinesiologie gaven aanleiding tot de ontwikkeling van een nieuwe methode, vanuit de gedachte dat beweging en spieractiviteit essentieel zijn om gezondheid te behouden of te herstellen. De achtergrondgedachte is, dat spieren niet alleen nodig zijn voor beweging, maar daarnaast ook bepalend zijn voor bloed- en lymfecirculatie en de lichaamstemperatuur. Als spieren niet goed functioneren, kan dus een scala van klachten en aandoeningen ontstaan. Voortbouwend op deze gedachte, werd een elastische tape ontwikkeld die de spieren in hun functie konden ondersteunen, zonder daarbij de beweging te beperken. Door aangedane spieren op deze manier te behandelen, wordt het lichaamseigen herstelproces geactiveerd. Tijdens de ontwikkeling van deze methode bleek al snel dat het toepassingsgebied veel ruimer was dan alleen het behandelen van spieren. Eind jaren negentig introduceerde ex-profvoetballer Alfred Nijhuis de methode in Europa. In Amerika en Azië werd toen al steeds meer gebruik gemaakt van de methode en ook in Europa won de behandelmethode al snel aan populariteit. Tegenwoordig is er een groeiende groep enthousiaste behandelaars in Europa. Diverse professionele behandelaars in Nederland en Duitsland ontdekken nog altijd nieuwe toepassingsmogelijkheden en technieken en wisselen kennis en ervaringen uit. De meer verfijnde en uitgebreide methodiek die zo is ontstaan en zich steeds verder ontwikkelt, wordt het Medical taping concept MTC genoemd.

>> Naar boven

Tuina Manuele Therapie (Chinese Manuele Therapie)

De wetenschap van Tuina (Chinese manuele therapie of CMT) is een belangrijk onderdeel van de Traditionele Chinese Geneeskunde (TCG) oftewel Tradional Chinese Medicin (TCM). Na tweeduizend jaar ondervinding in het moederland China, en gesteund op een rijke klinische ervaring in de behandeling van diverse pathologieen, is Tuina uitgegroeid tot een uniek behandelingssysteem. Men maakt geen gebruik van farmaceutische middelen, het heeft geen bijwerkingen, is gemakkelijk aan te wenden en het beschikt over een breed indicatieterrein.

Deze manuele therapie kan zowel in de orthopedie, de traumatologie, de reumatologie, de interne pathologie en de neurologie aangewend worden. Stilaan moeten we beseffen dat Tuina kan geplaatst worden naast de klassieke fysiotherapie, de chiropractie, de manuele therapie, de osteopathie, de acupunctuur, etc. Voor velen betekent dit een belangrijke aanwinst ter verruiming van onze kennis. Chinese manuele therapie is een algemene term voor diverse therapeutische methodes, gesteund op de TCG/TCM, die aangewend kunnen worden ter behandeling van een bepaalde pathologie.

A-Team Fysiotherapie praktijk wendt deze manuele therapie aan en heeft deze behandelmethode verder geschikt gemaakt voor fysiotherapeutische doeleinden.

>> Naar boven

Sportspecialisatie Back-to-Golf fysiotherapeut

Back to Golf Fysiotherapie gaat uit van de biomechanische benadering van de golfswing. Door het golfen kunnen klachten ontstaan of er zijn klachten die de golfprestatie in de weg staan. Een soepele golfswing is de basis van een goede golfprestatie. Onregelmatigheden in de swing en swingfouten kunnen verminderde golfprestaties, of zelfs blessures geven. Verkorte spieren, stijve gewrichten, slechte balans, onevenwichtige spierspanning en souplesse kunnen hiervan de oorzaak zijn. Als gespecialiseerde Golf-fysiotherapeut observeer en analyseer ik uw golfswing om een beeld te krijgen van de eventuele beperkende factoren die uw soepele golfswing in de weg staan. Met individuele begeleiding en een op uw probleem gericht specifiek samengesteld progamma, worden uw klachten met verschillende therapieën behandeld.

>> Naar boven